Bilimsel Program

29 Eylül 2022 | Perşembe
13:30 – 14:30 BPH OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Güven Aslan, Dr. Sinan Sözen
13:30 – 13:50 Yaşlanan Erkekte İşeme Zorluğu ve BPH
Dr. Can Öbek
13:50 – 14:10 Üriner Sistem Obstrüksiyon ve Staz Patofizyolojisi
Dr. Hakan Özkardeş
14:10 – 14:30 Mesane Çıkım Obstrüksiyonları: Klinik Değerlendirme
Dr. Mesut Gürdal
14:30 – 15:30 PANEL
Oturum Başkanı: Dr. Uğur Mungan, Dr. İlker Şen
14:30 – 14:50 BPH’da Kombine Medikal Tedaviler: 2022 Güncellemesi
Dr. Tufan Tarcan
14:50 – 15:10 BPH Medikal Tedavisi Sırasında Hayat Kalitesini Arttıracak Yaklaşımlar
Dr. Bülent Alıcı
15:10 – 15:30 BPH Cerrahisi Komplikasyonlarının Tedavisi
Dr. Ozan Bozkurt
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 18:00 ENDOSKOPİK BPH TEDAVİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Uğur Altuğ, Dr. Barbaros Başeskioğlu
16:00 – 16:20 BPH Cerrahisinde Enükleasyon Yeni Altın Standart mı? Kanıta Dayalı Tıp Ne Diyor?
Dr. Ahmet Güdeloğlu
16:20 – 16:40 Enükleasyonda Laser Savaşları: İdeal Enerji Kaynağı Var Mı?
Dr. Tarık Emre Şener
SEMI-LIVE 
16:40 – 17:00 Bipolar
Dr. Bora Özveren
17:00 – 17:20 Rezum
Dr. Çağ Çal
17:20 – 17:40 HoLEP
Dr. Cenk Acar
17:40 – 18:00 Thulium Fiber
Dr. Yılören Tanıdır
 30 Eylül 2022 | Cuma
09:00 – 10:30 CANLI CERRAHİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Dr. Cenk Yücel Bilen, Dr. Ender Özden
09:00 – 09:20 HoLEP Cerrahisinde Ekipman, Laser Ayarları ve Cerrahi Teknik
Dr. Ender Cem Bulut
09:20 – 10:30 Canlı Cerrahi – HoLEP
Dr. İlker Gökçe
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:15 PROSTAT KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Levent Türkeri, Dr. Süleyman Ataus
LOKALİZE PROSTAT KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
11:00 – 11:15 Active Surveillance for Patients With Intermediate-Risk Disease: Risk Versus Benefit
Dr. Saadettin Eskiçorapçı
11:15 – 11:30 Radiation Therapy in Localized Disease: Changing Horizons
Dr. Petek Erpolat
11:30 – 11:45 Combined Modality Therapy in Localized Disease: Changing Horizons
Dr. Çağatay Arslan
TERANOSTİK TEDAVİLERDE GÜNCEL GELİŞMELER
11:45 – 12:00 Targeting Prostate-Specific Membrane Antigen: Lutetium and the Next Wave of Novel Radiopharmaceuticals
Dr. Elif Özdemir
12:00 – 12:15 Mechanisms of Resistance to Radiopharmaceuticals
Dr. Fani Bozkurt
12:15 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:15

PROSTAT KANSERİ HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE SON DURUM NEDİR?

Oturum Başkanları: Dr. Güven Aslan, Dr. İlker Tinay

13:30 – 13:50 Novel Treatment Implementation: Prostate-Specific Membrane Antigen Targeting and Beyond
Dr. Mustafa Erman
– Beyond Prostate-Specific Membrane Antigen: New Targets in Prostate Cancer
– Biomarker Testing in the Era of Novel Therapeutics
13:50 – 14:10 Prostat Kanseri – 2021’in En İyi Makaleleri
Dr. Serdar Çelik
14:15 – 15:15 BÖBREK KANSERİ OTURUMU
14:15 – 14:35 Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Dr. Evren Süer
14:35 – 14:55 Adjuvan Sistemik Tedavi
Dr. Emre Yekedüz
14:55 – 15:15 Lokal Nüks Cerrahi Tedavisi
Dr. Volkan İzol
15:15 – 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 – 17:05 METASTATİK BÖBREK KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Dr. Çağatay Göğüş, Dr. İpek Işık Gönül
15:45 – 16:05 Current Data on Predictive Biomarkers in Renal Cell Carcinoma
Dr. Alp Özkan
16:05 – 16:25 Adjuvant and Consolidative Therapy in Oligometastatic Renal Cell Carcinoma
Dr. Pervin Hürmüz
16:25 – 16:45

Updates on Clinical Trials in First-Line Metastatic Renal Cell Carcinoma Plus Novel Pathways and Endpoints

Dr. Yüksel Ürün

16:45 – 17:05 Böbrek Kanseri – 2021’in En İyi Makaleleri
Dr. Oktay Üçer
 1 Ekim 2022 | Cumartesi
08:30 – 09:00 Akılcı İlaç Oturumu
Dr. Mesut Altan
09:00 – 10:40 MESANE KORUYUCU YAKLAŞIMLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Dr. Sümer Baltacı, Dr. Fehmi Narter
09:00 – 09:20 Bladder-Sparing Trimodality Therapy: Toxicity and Functional Outcomes in the Era of Novel Therapeutics
Dr. Uğur Selek
09:20 – 09:40

 İnvaze Mesane Kanserinde Güncel Tedavi Planlamaları

Dr. Ozan Yazıcı

– The Future Landscape of Adjuvant and Neoadjuvant Therapy in Muscle-Invasive Bladder Cancer
– Management of Toxicities with Novel Systemic Therapies in Urothelial Carcinoma

ÜST ÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER
09:40 – 10:00 Endoscopic Management of Low-Grade Upper-Tract Urothelial Carcinoma
Dr. Yakup Kordan
MESANE KANSERİ VARYANTLARI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
10:00 – 10:20 Local & Systemic Therapies
Dr. İlker Tinay
10:20 – 10:40 Üroteryal Kanser – 2021’in En İyi Makaleleri
Dr. Deniz Bolat
10:40 – 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 – 12:00 KASA İNVAZE MESANE KANSERİ SEMI-LIVE OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Haluk Özen, Dr. Sinan Sözen
11:00 – 11:30 Robotik Radikal Sistektomi + Ortotopik Mesane Rekonstrüksiyonu
Dr. Cemil Uygur
11:30 – 12:00 Laparoskopik Radikal Sistektomi + İlleal Loop Üriner Diversiyon
Dr. Hakan Vuruşkan
12:00 KAPANIŞ